html html5 web front-end

معرفی HTML5

معرفی HTML5   HTML4 در سال 99 میلادی به دنیای وب معرفی شد ، ولی در طول سالیان اخیر دنیای وب و نیازهای اینترنتی تغییر زیادی کردند،بنابراین این نیاز وجود داشت تا یک استاندارد جدید معرفی شود تا بتواند نیاز های جدید کاربران را بهتر پوشش دهد . در HTML 5 ، قابلیت ها و …

معرفی HTML5 ادامه »