سلام ؛ من محمد علی هستم !!!

برنامه نویس ، طراح و توسعه دهنده وب

طراحی که چیزهای را هک می کند ، می سازد و گاه گاه درهم می شکند 👌

وب مستر و آزاد کار

من اعتقاد دارم هر چه بیشتر تلاش کنم شانس بیشتری خواهم داشت 👍